บทความ

แก้เมาค้าง ด้วยวิธีง่ายๆ ทําได้ด้วยตัวเอง

"เมาค้าง" เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ทําให้ร่างกายขาดน้ํา เซลล์สมอง เหี่ยวลง แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปจะขับของเสียออกมาเป็นปัสสาวะ พร้อมกับขับสาร อาหารสําคัญต่างๆ ในร่างกายออกไปด้วย เชื่อว่านักดื่มทุกคนต้องเคยสรรหาวิธีแก้เมาค้าง เพราะเคยผ่านอาการส ...
Read More