วิธีการชำระเงิน

1. โอนค่าสินค้าผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก เอ็น.เอ.ที.ที. กรุ๊ป (ประเทศไทย)
เลขบัญชี 876-7-02820-5

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก เอ็น.เอ.ที.ที. กรุ๊ป (ประเทศไทย)
เลขบัญชี 211-2-28892-8

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก เอ็น.เอ.ที.ที. กรุ๊ป (ประเทศไทย)
เลขบัญชี 842-2-06528-9

2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต