ประวัติโดยย่อ

2553 : ก่อตั้ง บริษัท ซี.เอ.พี.พี. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มจำหน่าย CAPPRA

2555 : เริ่มจำหน่าย KoolCapp
2558 : เริ่มจำหน่าย C Gen
2559 : เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มจำหน่าย S-PEX

เริ่มจำหน่าย HOKKE

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเอเชียภายในปี 2020 มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น

พันธกิจ

มุ่งมั่นและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงโดยไม่มีผลกระทบข้างเคียง

ทิศทางเชิงกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ของเราริเริ่มมาจากความต้องการของสังคม โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เราจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมและดีที่สุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้น ตามแนวคิด “Enriching Life หรือชีวิตที่สมบูรณ์ ”

พันธมิตรของเรา

องค์กรภาครัฐ

องค์กรภาคเอกชน