สัมมนาผลิตภัณฑ์แคปป้า และคูลแคปให้กับเหล่าเภสัชกร และพนักงานของกรุงเทพดรักสโตร์

567 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร กิจกรรม

 

บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมกับบ.กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด จัดอบรมสัมมนาผลิตภัณฑ์แคปป้า และคูลแคปให้กับเหล่าเภสัชกร และพนักงานของกรุงเทพดรักสโตร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ บ.กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด