บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ และ Face Shield มอบให้แก่ รพ. เลิดสิน 

349 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

 
บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ และ Face Shield มอบให้แก่ รพ. เลิดสิน 
เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา