บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ และ Face Shield มอบให้แก่ รพ. เลิดสิน 

Last updated: 2020-04-15  |  1519 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ และ Face Shield มอบให้แก่ รพ. เลิดสิน 
เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา