นกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร ? เปิด 7 สาเหตุ ที่จะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ !

Last updated: 7 มิ.ย. 2564  |  2487 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร ? เปิด 7 สาเหตุ ที่จะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ !

 

องค์ประกอบหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ซึ่งจะสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ แต่หากมีสภาพร่างกายที่บกพร่องไป อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของทั้งตนเอง และคู่ชีวิตได้ ยิ่งถ้าเป็นปัญหาสุขภาพทางเพศ อย่างโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED หรืออีดี) ด้วยแล้ว อาจทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา จนอาจนำไปสู่การแยกทางได้ ซึ่ง ED หรือนกเขาไม่ขันเกิดจากหลายสาเหตุ สามารถป้องกันและมีโอกาสรักษาได้

 

 นกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร? รักษาได้ไหม

 

1. นกเขาไม่ขันคืออะไร ?

 

 นกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร รักษายังไงถึงกลับมากเป็นปกติ

 

นกเขาไม่ขัน ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง การที่อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว, แข็งตัวไม่พอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ หรืออาจแข็งตัวได้แต่ไม่นานพอ อาจรวมถึงภาวะหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) ซึ่งมักเกิดตั้งแต่ในช่วงนาทีแรก ของการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งนับรวมอยู่ในโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ED) ด้วย และหลายคนมักสงสัยว่า ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพอายุเท่าไหร่ ? ต้องตอบว่า กว่าร้อยละ 30 เริ่มมีอาการตั้งแต่วัยกลางคน แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุที่ประกอบร่วมกัน

 

2. สาเหตุของนกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร ?

 

สมาคมเวชศาสตร์เพศสัมพันธ์นานาชาติ (International Society for Sexual Medicine, ISSM) ได้แบ่งสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) ไว้ดังนี้

 

2.1 ความผิดปกติของสภาพจิตใจ (Psychological Disorders)

 

 นกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร ความผิดปกติของผู้ชาย

 

ความเครียด, ภาวะซึมเศร้า, ความวิตกกังวล กลัวว่าจะทำไม่สำเร็จ, โรคจิตเภท (Schizophrenia), โรคจิตเวชต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างคู่นอน ทำให้ขาดการกระตุ้นที่ดี (Lack of Sexual Arousability), ขาดความรู้สึกผูกพันรักใคร่ (Disorder of Sexual Intimacy) ถึงแม้จะยังไม่สามารถ อธิบายกลไกระหว่างสภาพจิตใจ กับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อย่างชัดเจน แต่เชื่อว่าส่วนหนึ่ง เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท ที่หลั่งออกมาเพื่อยับยั้งกลไกการแข็งตัว จนทำให้นกเขาไม่ขันได้

 

2.2 ความผิดปกติของระบบประสาท (Neurogenic Disorders)

 

กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (Erection) เกิดจากการทำงานของไขสันหลัง, ประสาทส่วนปลายและสมองร่วมกัน สามารถแบ่งการทำงานได้ดังนี้

 

 • ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nervous System, S2-S4) เป็นศูนย์ควบคุมหลักที่อยู่บริเวณช่วงเอว ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการแข็งตัว

 • ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System, T12-L2) ยับยั้งการแข็งตัว

 • ระบบประสาทโซมาติกที่มาเลี้ยงอวัยวะเอง

 • ระบบลิมบิก (Limbic System) ในสมอง ที่คอยประสานการทำงาน

 

จะเห็นว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ขึ้นอยู่กับการควบคุมจากหลายส่วน จึงอาจเกิดความผิดปกติขึ้นได้ง่าย เช่น สมองขาดเลือด, มีการบาดเจ็บไขสันหลัง, เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis, MS), เส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ หรือติดสุราเรื้อรัง

 

2.3 ความผิดปกติของฮอร์โมน (Hormonal Disorders)

 

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่วนหนี่ง เกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Hypogonadism) ที่เปลี่ยนแปลงตามวัย หรืออาจเกิดจากโรคต่าง ๆ ดังนี้

 

 • การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • ใช้ยากดการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน

 • มะเร็งของต่อมพิทูอิทารีในสมอง (Pituitary Tumors)

 • กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing’s syndrome) ที่เกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง

 • ภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์มากกว่าปกติ (Hyperthyroidism)

 • ภาวะระดับโปรแลคตินสูง (Hyperprolactinemia)

 • การผ่าตัดเอาอัณฑะออก (Orchiectomy) 

 

2.4 ความผิดปกติของหลอดเลือดแดง (Arterial Disorders)

 

 นกเขาไม่ขันเกิดจาก รักษาได้ไม่ต้องหาหมอ

 

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย เกิดจากการที่มีเลือดแดงจำนวนมาก ไหลเข้ามาคั่งอยู่ในเนื้อเยื่อองคชาต (Corpus Cavernosum, Corpus Spongiosum) ซึ่งมีรูพรุนเหมือนฟองน้ำ ทำให้อวัยวะยังคงตัวอยู่ได้ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม แต่ถ้าเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิดปกติ ก็จะทำให้การแข็งตัวผิดปกติได้ นอกจากนี้ภาวะนกเขาไม่ขันเกิดจากโรคที่ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวได้อีกด้วย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเส้นเลือดส่วนปลายตีบ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

 

2.5 ความผิดปกติในอวัยวะเพศ (Cavernosal Disorders)

 

การเกิดภาวะที่ไม่สามารถกักเลือดดำ ให้คั่งอยู่ในอวัยวะเพศได้ (Cavernous Veno-Occlusive Dysfunction, CVOD) ทำให้นกเขาไม่ขันได้เหมือนกัน ซึ่งอาจเกิดจากการมีพังผืดแข็ง ที่เนื้อเยื่อขององคชาต (Peyronie's Disease), ความเสื่อมตามอายุ, เกิดจากผลของอุบัติเหตุ หรืออาจเกิดจากโรคเบาหวาน ที่เพิ่มความเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ถึง 3 เท่าตัว

 

2.6 ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด

 

ภาวะนกเขาไม่ขันเกิดจากการใช้ยารักษาโรคได้ เช่น ยาแก้แพ้ (Antihistamines), ยารักษาอาการซึมเศร้า (Antidepressants), ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิด หากสงสัยความผิดปกติที่เกิดจากยา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยา เพราะการหยุดยา จะทำให้กลับมาเป็นปกติได้

 

2.7 ความเสื่อมตามอายุ

 

 นกเขาไม่ขันเกิดจากอะไร เสื่jอมตามอายุเท่าไหร่?

 

หากสงสัยว่า ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพอายุเท่าไหร่ ? อาจไม่มีคำตอบที่ตายตัว แต่สามารถสังเกตได้จาก ความต้องการทางเพศที่ลดลง, การตอบสนองต่อการสัมผัสที่ลดลง, ขนาดอวัยวะเพศที่หดเล็กลง จากคอลลาเจนที่สร้างได้ลดลง นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความผิดปกติของปอด, โรคหัวใจ, โรคไตวาย ที่ทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย จนส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศลดลง จนไม่เกิดการแข็งตัว

 

สรุป

 

 นกเขาไม่ขันเกิดจากสาเหตุหลายประการ มีอะไรบ้าง?

 

นกเขาไม่ขันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากโครงสร้างร่างกาย, การทำงานของฮอร์โมน, สภาพจิตใจ, การใช้ยาบางชนิด รวมถึงความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามอายุ โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน ซึ่งถ้าทราบสาเหตุ ก็จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือหาทางป้องกัน การเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้