สัมมนาผลิตภัณฑ์แคปป้า และคูลแคปให้กับเหล่าเภสัชกร และพนักงานของกรุงเทพดรักสโตร์

Last updated: 16 Oct 2019  |  2094 Views  | 

บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมกับบ.กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด จัดอบรมสัมมนาผลิตภัณฑ์แคปป้า และคูลแคปให้กับเหล่าเภสัชกร และพนักงานของกรุงเทพดรักสโตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ บ.กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด