บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ และ Face Shield มอบให้แก่ รพ. เลิดสิน 

Last updated: 15 Apr 2020  |  1607 Views  | 

บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ และ Face Shield มอบให้แก่ รพ. เลิดสิน 

เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา