เจ็บข้างนอกรักษาด้วยความเย็นได้ แต่ถ้าอักเสบข้างใน ต้องให้คูลแคปจัดการ !

Last updated: 9 Apr 2021  |  1478 Views  |